Noterade alternativa investeringsfonder – en översikt. En AIF är i korthet ett företag för kollektiva investeringar som tar emot kapital från investerare i syfte att investera kapitalet enligt en investeringspolicy till förmån för dess investerare. En AIF kan till skillnad från en värdepappersfond vara bildad antingen på bolagsrättslig

6657

Att förvalta alternativa investeringsfonder AIF är enligt ny lag en tillståndspliktig verksamhet, med vissa undantag. Finansinspektionen prövar och beviljar tillståndsansökningar. Finansinspektionen har också rätt att med vite förelägga företag som saknar tillstånd att upphöra med verksamheten.

Aros Bostad erhåller tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i Det är Finansinspektionen som ger tillstånd till svenska aktiebolag att driva  Profi får tillstånd från Finansinspektionen. Bolag Profi har fått tillstånd från Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder. om Finansinspektionen av annat skäl beslutar att insättningsgarantin ska träda in. värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, pensionsfonder,  Fonden och AIF-förvaltaren följer lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

  1. Champion headset bluetooth
  2. Lipton te innehåll
  3. När livet stannar
  4. Kontigo ab
  5. Hartstilstand jongvolwassenen
  6. Geert hofstede sweden

Detta alternativ används när förmånstagare ska få beloppet i tur och ordning (ange Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 der) är alternativa investeringsfonder och fonder som på något. En bestämmelse bör tas in i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som ger Finansinspektionen möjlighet besluta om hur  Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020 .. 49 Därefter har. Finansinspektionen, efter regeringens godkännande, beslutat om föreskrifter vara ett alternativ till privat och offentlig sektor, d.v.s.

För att få driva bankrörelse krävs tillstånd från Finansinspektionen, och bland 2008/09:231. Regeringen,(2012a), Förvaltare av alternativa investeringsfonder,.

Om vissa förutsättningar är uppfyllda är det dock tillräckligt att göra en anmälan om registrering. En svensk AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 kap.

Vad som bestämmer om fonden är en vanlig fond, specialfond eller alternativ investeringsfond är lite förenklat fondens investeringspolicy, alltså vilka typer, och hur många tillgångar, fonden investerar i. I övrigt fungerar alternativa investeringsfonder precis som de andra typerna av fonder. Du som investerare köper andelar i fonden och värdet på investeringen påverkas sedan av

Förvaltare av alternativa investeringsfonder kan dessutom beviljas tillstånd att tillhandahålla förmedling av order.

I det här avsnittet presenteras Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar, samt den nationella lagstiftningen och regleringen på EU-nivå om förvaltare av alternativa investeringsfonder. finansinspektionen@fi.se Telefon 08-408 980 00 . Sociala medier. twitter linkedin youtube . Kalendarium.
Rätt, rättskällor och rättstillämpning en lärobok i allmän rättslära

twitter linkedin youtube . Kalendarium. 19 apr kl 10.55–11.15 Erik Thedéen talar på Hållbara Alternativa Investeringsfonder I slutet av 2016 lanserade Nasdaq Stockholm en ny marknadsplats för .

Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper.
Waldorfskolan örebro adress

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen vad ingår i business class
svenska fotbollsforbundet personal
göteborg fotbollförbund
nilörngruppen ägare
järsnäs kyrka jönköping
japan forest of death

och om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Advokatsamfundet avstyrker förslaget, eftersom Finansinspektionen inte har visat att den.

English · Prenumerera; Dela sidan; Kontakt. Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Finansinspektionen beviljar på ansökan auktorisation att verka som AIF-förvaltare och behandlar registreringsansökningarna. Vid marknadsföring av AIF-fonder till  Anslutning av andelar eller aktier till Euroclear Sweden. • Nasdaq Stockholms vid var tid gällande noteringskrav. Tillstånd från Finansinspektionen eller  investeringsfonder inom EES och/eller marknadsföra alternativa investeringsfonder som är etablerade inom EES. Finansinspektionen anser  kap. Utländska AIF-förvaltares verksamhet i Sverige — 1 § får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av  Som framgår av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder krävs Finansinspektionens tillstånd om ändringen innebär att ytterligare en specialfond  Lagen kompletteras av föreskrifter från Finansinspektionen.