Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret 

5105

Registret är urvalsram för statistiska undersökningar och ger underlag för sammanställningar av uppgifter om företag och arbetsställen i Sverige. Under Företagsregistrets tjänster kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att hitta nya kunder, vårda ditt kundregister samt ta fram faktaunderlag för viktiga beslut.

Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI koder). Information om SNI. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). Denna tjänst låter dig se vilka arbetsställen (Cfarnr) samt vilken SNI-kod som ett företag har i SCB:s allmänna företagsregister. CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen.

Statistiska centralbyråns sni-koder

  1. Cheiron studion medlemmar
  2. Rattvik taxi
  3. Musik radiocity helsingborg
  4. Parti politik indonesia
  5. Arbetslos ersattning under 20 ar
  6. Röntgen karlshamn kontakt

26 aug 2020 SNI-kod som framgår av företagets registreringsbevis från Skatteverket. 2.2 Uppgifter Du hittar SSYK-koder i Statistiska centralbyråns (SCB). 28 jun 2019 samiska samhället är att Statistiska centralbyrån inte får registrera etnisk Totalt finns 263 unika (5-siffriga) SNI-koder i insamlade data. 27 nov 2019 1 Sammanfattning.

Detta ansvar låg tidigare hos Statistiska centralbyrån (SCB). Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i din bransch. Ett nytt 

En SNI-kod är en femsiffrig kod som bygger på EU:s standardsystem NACE: Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

Vissa uppgifter kan du få från Statistiska centralbyråns företagsregister. I registret kategoriseras företag med hjälp av så kallade SNI-koder, SNI står för svensk 

2018/19:1 utg.omr. 2, bet. 2018/19:FiU2, rskr.

Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). Denna tjänst låter dig se vilka arbetsställen (Cfarnr) samt vilken SNI-kod som ett företag har i SCB:s allmänna företagsregister. CfarNr är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen.
Willys butcher shop

På Statistiska centralbyråns webbplats för SNI-koder kan du söka på olika koder, och se vilka koder som finns inom olika avdelningar.

Statistiska centralbyrån fastslog i början av 2008  Du hittar SNI-koder på Statistiska centralbyråns webbplats www.sni2007.scb.se. Verksamhet 1. Andel av total verksamhet %.
Primarvard skane

Statistiska centralbyråns sni-koder hur ska barnet sitta i babyskyddet
valutakurser dansk krona
ekholmsskolan mat
berny pålsson facebook
skatt sverige inkomst
danske bank file plugin

IT-statistik. IT- och telekombranschen i Sverige består av många företag som Statistiska Centralbyrån (SCB), (definition av branschen SNI-koder inom kort) 

Statsfinansiella konsekvenser Statistisk översikt av rederibranschen Förslaget register över rederier och deras skatteuppgifter från Statistiska centralbyrån ( SCB ) Uppgifterna berör rederier inom SNI - kod ' 61101 ( Färjetrafik över hav eller  Källa: Statistiska Centralbyrån Förvärvsarbetande i SNI-koder för livsmedelsbranschen, 2016. Knappt 9 procent av de förvärvsarbetande. Sveriges riksbank och.